Tegenstrijdig

VER GAAN PRIEL TROTS BETIJEN PEILLOOS KNEL PUNT… Zomaar een greep uit de reeks woorden die Bruins koos voor zijn werk met de titel Tegenstrijdig. Op elf locaties langs de Zuiderwaterlinie dwingt Bruins het publiek om telkens vanuit een ander perspectief te kijken.

 

Hiervoor maakt hij grote installaties in het landschap. Afhankelijk vanuit welke richting je kijkt, lees je een ander woord en zie je een ander beeld. De contrasterende woorden vertalen de geschiedenis naar het heden of zetten het verleden in een andere context. Het werk zet aan tot gesprek over de roemruchte historie van de Zuiderwaterlinie, maar ook over wat er vandaag in de wereld gebeurt. Wat is de prijs voor het winnen van de strijd en wie betaald deze?

 

Bruins liet zich inspireren door de 450 jaar historie van het gebied en in het bijzonder door de methodiek waarbij ze het gebied ter verdediging opzettelijk onder water zetten (inundatie). Enerzijds was dit een knap staaltje ingenieurskunst die de vijand buitenhield, maar anderzijds vroeg dit om grote opofferingen. Zo konden boeren hun land niet bewerken, met armoede, ziekten en doden tot gevolg. Geïnspireerd door dit contrast, koos Bruins voor een experiment met taal, vorm en kleur in het landschap van de Zuiderwaterlinie. Met zijn werk verbeeldt hij dat het succes van het verdedigingswerk ook een keerzijde had.

 

2019

 

Commissioned by KOP Breda

This project was part of Expeditie Zuiderwaterlinie

 

 

Zuiderwaterlinie

contact:

Kanaaldijk Noord 57C - 5642 JA Eindhoven
Tel:  +31 6 21 69 24 52

Email:  info(@)boukebruins.nl